Työelämä

Yhteistyön tavoitteena on sujuva, kaikkia osapuolia hyödyttävä kumppanuus, jossa työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollistuu laajasti. Siirtymät oppilaitoksen ja työpaikan välillä ovat joustavia.

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö johtaa parhaimmillaan joustavaan ja kaikkia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen, jossa niin opiskelijan, työnantajan kuin VALMA-opettajankin tavoitteet sopivat yhteen. Kumppanuuden avulla voidaan rakentaa yksilöllisiä polkuja TOV-jaksolta oppisopimuskoulutukseen. Jokainen VALMA-opiskelija tutustuu koulutuksen aikana työelämään, ammatteihin, työtehtäviin ja työympäristöihin mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa. Lisäksi työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen -osaa suorittavat opiskelijat hankkivat työelämässä käytännön kokemuksia ja osaamista oppisopimuskoulutuksesta mahdollisena koulutusvaihtoehtona.

Kohtaamisissa oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa yritys voi vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaansa, kertoa millaista osaamista he lähitulevaisuudessa tarvitsevat sekä mitä ominaisuuksia he arvostavat työntekijöissään. Kumppanuuden syntyminen vaatii suunnitelmallista työtä, aikaa ja resursseja kaikilta osapuolilta.

Yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeä muistaa, että kaikki kontaktimahdollisuudet yrityksiin ovat yhteistyön rakentamista. Yhteistyötä tulee tietoisesti syventää kohti jatkuvaa kumppanuutta. Yrityksille tarjottavat pullakahvit, uutiskirjeet, nopeasti luettavat ja mieleenpainuvat esitteet ja kortit lisäävät kontaktipintaa, VALMA-koulutuksen tunnettuutta ja rakentavat siltaa kohti kumppanuutta. Yhteistyön on oltava jatkuvaa, jotta työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus mahdollisuuksina pysyvät työnantajien mielessä. Näin kontaktit yrityksiin säilyvät henkilöstön vaihtuessakin.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Ensikontaktista kohti kumppanuutta
  • Ohjaajalle: Askelmerkit VALMAsta oppisopimukseen
  • Työelämälle ja ohjaajalle: VALMA-tiedote työpaikoille
  • Työelämälle ja ohjaajalle: Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla
  • Työelämälle ja ohjaajalle: Opiskelijapalautelomake
  • Työelämälle: Tervetuloa duuniin! - Opas nuoren perehdyttämiseen
  • Työelämälle: Meillekö nuori oppisopimuksella?
  • Työelämälle: TOV-työpaikkaohjaajan opas
  • Työelämälle: Perehdyttämisen tarkistuslista työpaikalle
  • Kuva: Työelämäyhteistyön puu