Oppisopimustoimijat

Väylä VALMAsta työelämään rakennetaan VALMA-toimijoiden ja oppisopimustoimijoiden yhteistyöllä. Tiivis sujuva yhteistyö hyödyttää niin opiskelijoita kuin työnantajiakin.

VALMA- ja oppisopimustoimijan sujuva ja joustava yhteistyö työnantajan suuntaan selkiyttää siirtymiä työelämään ja oppisopimukseen sekä toisaalta työnantajan näkökulmasta vähentää päällekkäistä viestintää ja asioiden pallottelua toimijalta toiselle. Yhteisten ohjauspalveluiden järjestäminen hyödyttää opiskelijoita ja auttaa heitä löytämään oman oikean väylänsä vaihtoehtojen viidakossa.

VALMA- ja oppisopimustoimijan välistä yhteistyötä tehdään myös perusopetuksen, ammatillisten oppilaitosten ja VALMA-opiskelijoiden tiedottamisessa, VALMA-opintojen suunnittelussa, opiskelijoiden haastatteluissa sekä varsinaisessa VALMA-koulutuksessa soveltuvan oppisopimustyöpaikan löytämisessä. Kun VALMA- ja oppisopimustoimijan keskinäinen työnjako toimii hyvin, oppisopimukseen ohjaamisen vaiheet on jo etukäteen jaettu niin, että kaikki osapuolet tietävät mistä oma työkenttä alkaa, mihin se päättyy ja kuka ottaa opiskelijan ja työantajan seuraavaksi vastuulleen. Parhaiten tähän on päästy, kun oppisopimustoimistosta nimetään VALMA-vastaava tähän tehtävään.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Yhteistyökumppaneita
  • Ohjaajalle: Joustavalla oppisopimusyhteistyöllä TOV-jaksolle
  • Video: VALMAn ja oppisopimuksen yhteistyö
  • Ohjaaja ja opiskelija: VALMA-opiskelijan tukiverkosto