Oppilaitokset

VALMAn, perusopetuksen ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää. Aito yhteistyö mahdollistaa sen, että oppisopimukseen ohjautuvat suoraan ne henkilöt, joille oppisopimuspolku on luontaisin vaihtoehto opiskella ammatti.

Kun peruskoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten opettajat ja opot ovat tietoisia VALMAsta ja sen työelämäpainotteisista oppimismahdollisuuksista, he osaavat ohjata opiskelijoitaan oikealle väylälle. Jos opiskelija ei vielä tiedä omaa alaansa, haluaa kokeilla eri vaihtoehtoja tai kokee työelämässä tapahtuvan oppimisen omaksi väyläkseen, voi VALMA olla oikea paikka.

Myös ammatillisten oppilaitosten johdon tulee toiminnallaan mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisiä valintoja ja siirtymiä VALMAsta työelämään ja oppisopimuskoulutukseen. Yhteinen näkemys ohjauksen tavoitteista tukee asiakaslähtöisen yhteistyön käynnistämistä. Keskiössä tulee olla opiskelijaksi hakeutuva tai opiskelija, eivät toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät tekijät kuten rahoitusseikat, laskentapäivät tai muut organisaatioon liittyvät tekijät.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Joustavalla oppilaitosyhteistyöllä TOV-jaksolle
  • Ohjaajalle: Johtamisen pyramidi (kuva)
  • Kuva: Yhteistyöverkosto VALMAsta työelämään