Yhteistyö

Opiskelijoiden ohjaaminen VALMAsta työelämään ja oppisopimukseen vaatii joustavaa ja monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sidosryhmäyhteistyön tarkoituksena on taata oikeaa ja oikea-aikaista tietoa VALMAn tarjoamista mahdollisuuksista ja koulutukseen hakeutumisesta. Opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja rakennettaessa yhteistyötä tehdään aina opiskelijavalinnoista jatkopoluille ohjautumiseen saakka.

Yhteistyöverkosto on laaja. Siihen kuuluvat yleensä ainakin seuraavat toimijat: VALMA-opettajat, -ohjaajat ja -opot, oppisopimustoimijat, ammatillisen koulutuksen opettajat ja opot, perusopetuksen opettajat ja opot, TE-toimisto, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminnassa mukana olevat sekä muut ohjaustyön ammattilaiset.

Nuoret tarvitsevat eri tahojen ohjausta ajatusten selkiyttämiseen ja päätösten tekemiseen, sekä vahvistusta omille käsityksilleen koskien oppisopimuskoulutusta ja VALMA-koulutusta. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja rakennettaessa aina opiskelijavalinnoista jatkopoluille ohjautumiseen saakka. Yhteistyö mahdollistaa siirtymät sekä lisää ohjaustyön joustavuutta ja laatua.  Yhteistyön muotoja voivat olla muun muassa eri toimijoiden tapaamiset, VALMAn ja oppisopimuksen yhteiset työpaikkakäynnit, yhteiset infotilaisuudet sekä yhteistyössä toteutetut opiskelijoiden valinnat.