Oppisopimus pähkinänkuoressa

Oppisopimus on opiskelijalle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto. Yritykselle se tarjoaa hyvän mahdollisuuden rekrytoida ja täsmäkouluttaa henkilöstöä. Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 % tapahtuu työpaikalla ja noin 20 % oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinnon tai hankkia ilman tutkintotavoitetta lisäkoulutusta työn edellyttämiin erityisvalmiuksiin. Oppisopimuksella suoritetut toisen asteen ammatilliset tutkinnot antavat saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattiopisto ja lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattikoulu.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä edellyttää koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Työtä täytyy olla vähintään 25 viikkotuntia. Oppisopimustyöpaikka voi olla nykyinen tai uusi työpaikka, opiskelija etsii koulutukseen soveltuvan työpaikan itse. Itsenäiset yrittäjät voivat suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään.

Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia. Työnantajalle maksetaan tämän järjestämisestä koulutuskorvausta. Lisäksi työnantaja voi tietyissä tilanteissa hakea oppisopimustyöntekijän palkkaamiseen harkinnanvaraisia tukia, kuten palkkatukea TE-palveluista, kuntoutusrahaa Kelalta tai vakuutusyhtiöltä, kuntalisää kunnalta tai kaupungilta tai korotettua koulutuskorvausta paikalliselta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä.

Halutessasi lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä, ole yhteydessä paikalliseen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Hae lähin oppisopimustoimisto.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Video: Mitä on oppisopimus?
  • Video: Oppisopimuksen ABC
  • Video: Smoothisti työelämään oppisopimuksella
  • PP-esitys: Oppisopimuskoulutus