VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on opiskelijalähtöistä ja henkilökohtainen polku rakennetaan opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden, kiinnostuksen ja suunnitelmien pohjalta. VALMA-koulutuksen yksilölliset opintopolut joustavoittavat siirtymistä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen ja tarkoitus on edistää nivelvaiheen sujuvuutta ja lisätä ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyä. Henkilökohtaisesti rakennettava opiskelusuunnitelma mahdollistaa koulutuksen suuntaamisen yksilöllisesti ja osaamistavoitteiden henkilökohtaisen valinnaisuuden.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille, mutta koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen siirtymiseksi. Peruskoulun päättäneiden nuorten lisäksi kohderyhmään kuuluvat muun muassa alanvaihtajat, uudelleen koulutettavat sekä mahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksia voidaan koulutuksen aikana kehittää. Valmentavan koulutuksen aikana opiskelijat saavat perustietojen ja -taitojen kertausta sekä apua arjenhallintaan.

VALMA -koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista.  Tällä sivustolla käsittelemme pääasiallisesti VALMAN työelämään ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumisen valinnaista koulutuksen osaa ja siihen liittyviä hyviä käytänteitä.