Tietoa hankkeesta

Kehittämishankkeen tavoitteena oli koota vuosina 2014–2015 toteutettujen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso -hankkeiden hyvät käytänteet, luokitella ne ja esittää ne sähköisessä muodossa.

Hyvät käytänteet kerättiin haastattelemalla sekä VALMA- että oppisopimustoimijoita ja runsaiden käytänteiden joukosta olemme poimineet helmet juuri teidän käyttöönne.

Toivomme, että tämä sivusto tavoittaa sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäjät, VALMA-toimijat, opinto-ohjaajat ja muutkin ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät. Kiitämme kaikkia koulutuksen järjestäjien edustajia, jotka ovat toimittaneet hyviä käytänteitä yleisesti jaettavaksi ja muokattaviksi.