Työelämä

Työnantajilla ei välttämättä ole tietoa siitä mikä VALMA-koulutus on, miten VALMA-opiskelijoita voi ottaa työssäoppimaan ja miksi työmahdollisuuksia kannattaa heille tarjota. Siksi tarvitaan markkinointia, tiedottamista ja työpaikkavierailuja.

Kaikessa VALMA-viestinnässä on tärkeää mainita TOV osana VALMA-koulutusta. Opettajan omat työelämäverkostot helpottavat yhteistyön ja kumppanuuksien syntymistä. Työelämälle tiedottamisessa kannattaa tehdä läheistä yhteistyötä myös oppisopimustoimiston kanssa. Jokainen työpaikkakäynti on mahdollisuus tiedotustyöhön, yhteistyön syventämiseen ja ajantasaisen materiaalin toimittamiseen työpaikalle. Henkilökohtainen yhteydenpito yrityksiin tiivistää kumppanuutta ja helpottaa työssäoppimispaikkojen löytämistä.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Tiedotuskanavia työelämään
  • Työelämälle: VALMA-tiedote työpaikoille
  • Työvihko: VALMAsta työelämään
  • Arbetshäfte: Från handledande utbildning till arbetsliv
  • Apprenticeship Workbook
  • Video: Yritys hyötyy oppisopimuksesta
  • Video: Työnantajien kokemuksia, osaamista ja kilpailukykyä oppisopimuksella
  • Linkki: Tutkintoluettelo