Opiskelijat ja huoltajat

Suunnitelmallinen VALMAsta, TOV-jaksosta ja oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen kannattaa aloittaa jo 8-luokkalaisille. Tiedotuksessa ei tule unohtaa myöskään kotiväkeä.

VALMAn ensisijainen kohderyhmä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret ja toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet opiskelijat. VALMAsta tiedottaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen peruskoulun päättymistä. Tiedottamisessa on tärkeää kertoa VALMA-opintojen työelämäpainotteisista opintomahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta. Myös huoltajat kaipaavat tietoa vaihtoehtoisista opiskelumahdollisuuksista nuorelleen tilanteessa, jossa selvää polkua opintojen jatkamiselle ei ole vielä löytynyt. Kotiväen saama tieto VALMAsta saattaa auttaa nuorta löytämään tiensä valmentavaan koulutukseen.

Onnistunut tiedotus ei ole sattumanvaraista. Suunnittelun aluksi kannattaa käydä läpi kaikki käytössä olevat viestintäkanavat ja koota selkeä tiedotusmateriaali. Tiedotuksessa on tärkeää juurruttaa ajatus siitä, että VALMAsta on mahdollista edetä myös oppisopimuksen kautta tutkintoon ja työelämään. Tiedotettaessa VALMAn mahdollisuuksista koulutuksessa jo opiskelevia tuetaan oman oppimispolun suunnittelussa ja keskitytään viemään yksilöllinen, opiskelijan tarpeisiin vastaava opetustarjonta käytäntöön.

 

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

 • Ohjaajalle: Vinkkejä yläkoululaisille suunnattuun tiedottamiseen
 • Ohjaajalle: Vinkkejä VALMA-ryhmille suunnattuun tiedottamiseen
 • Ohjaajalle: Tiedotuskanavia huoltajille
 • Ohjaajalle: Tiedottamisen vuosikellomalli
 • Ohjaajalle ja opiskelijalle: Pohdittavaa opiskelijalle, TOV-jaksolta oppisopimukseen?
 • Ohjaajalle ja opiskelijalle: VALMA-visa
 • Työvihko: VALMAsta työelämään
 • Arbetshäfte: Från handledande utbildning till arbetsliv
 • Apprenticeship Workbook
 • Video: Mitä on oppisopimus?
 • Video: Oppisopimuksen ABC
 • Video: Smoothisti työelämään oppisopimuksella
 • Video: Miran kokemuksia VALMAsta oppisopimukseen
 • Video: Mian kokemuksia oppisopimuksesta Esportissa
 • Video: Kokemuksia oppisopimuksesta