Opettajat ja ohjaushenkilöstö

Osalla peruskoulunsa päättävistä nuorista tai muista kohderyhmään kuuluvista hakijoista ei ole selkeää suuntaa tulevaisuuteen. VALMAsta tiedottaessa on tärkeää tuoda esiin mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen. Työelämälähtöinen oppiminen saattaa olla avain innostumiseen.

VALMA-opintoja voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa haastavissa ja yksilöllisissä opintovaiheissa. Onnistuneessa tiedottamisessa tuodaan selkeästi ja rohkeasti esiin VALMAn yksilölliset suoritusmahdollisuudet. Tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyvä kiinnittää huomiota suunnitelmallisuuteen: ennakoi, toteuta ja ylläpidä. Myöskään verkostoitumisen tärkeyttä tiedotuksen näkökulmasta ei tule unohtaa.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Tiedotuskanavia opettajille ja tukihenkilöstölle
  • Ohjaajalle: Oppisopimusopas opoille ja opettajille
  • Ohjaajalle: Somen pedagoginen käyttö - Somepediaympyrä
  • Ohjaajalle: Tiedottamisen vuosikellomalli
  • Ohjaajalle ja opiskelijalle: Pohdittavaa opiskelijalle, minäkö TOV-jaksolta oppisopimukseen?