Tiedotus

Kerro, kuvaile ja levitä tietoa VALMAsta ja mahdollisuudesta työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Tarinat tuovat VALMAn mahdollisuudet aidosti eloon niin opiskelijoille, kotiväelle, opettajille kuin työelämällekin.

VALMAn työelämässä tapahtuvat opintomahdollisuudet tarvitsevat lisää näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Tiedottamisen pääkohderyhmänä ovat peruskoulun 8- ja 9-luokkalaiset, 10-luokkalaiset, ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet, VALMAssa jo opiskelevat sekä heidän huoltajansa. Varsinaisen kohderyhmän lisäksi on huomioitava myös kaikki ohjaustyötä tekevät: perusasteen opettajat ja opot, ammatilliset opettajat ja opot sekä muut ohjauksen ammattilaiset kuten etsivät ja pajatoiminnassa mukana olevat.

Työelämäyhteistyön huomioiminen arjessa on erityisen tärkeää. Työelämälle tiedottamalla luodaan mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Opiskelija voi näin hyödyntää VALMAn erilaisia opintopolkuja kuten TOV-jakson suorittaminen ja mahdollisesti siirtyminen siitä oppisopimukseen.

Kukin kohderyhmä tarvitsee omia tarpeitaan vastaavaa tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Tähän on koottu kohderyhmittäin helmiä tiedotustyön tueksi.