Oppisopimus

Oppisopimus on joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin ja hankkia uutta osaamista. Yritykselle se tarjoaa hyvän mahdollisuuden rekrytoida ja täsmäkouluttaa henkilöstöä. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimustyöpaikka voi olla nykyinen tai uusi työpaikka, oppisopimukseen haluavan täytyy löytää koulutukseen soveltuva työpaikka itse.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja oppisopimustyösuhde voi alkaa osapuolille sopivana ajankohtana. Koulutusmalli sopii myös osa-aikaisiin, vähintään 25 viikkotunnin työsuhteisiin. Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työpaikalla opiskelijalle järjestetään mahdollisuuksia oppia ja saada kokemusta käytännön työssä. Koulutukseen kuuluu myös tietopuolista opetusta oppilaitoksessa, itsenäistä opiskelua ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tutkintotilaisuudet. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinnon tai hankkia ilman tutkintotavoitetta lisäkoulutusta työn edellyttämiin erityisvalmiuksiin.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, opiskelija hakee oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä opintososiaalisia etuuksia. Työnantajan tehtävänä on huolehtia oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia. Työnantajalle maksetaan tämän järjestämisestä koulutuskorvausta. Lisäksi työnantaja voi tiettyjen kohderyhmien kohdalla hakea oppisopimustyöntekijän palkkaamiseen harkinnanvaraisia tukia, kuten palkkatukea TE-palveluista, kuntoutusrahaa Kelalta tai vakuutusyhtiöltä, kuntalisää kunnalta tai kaupungilta tai korotettua koulutuskorvausta paikalliselta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä.

Alla olevassa kuvassa esitellään erilaisia polkuja oppisopimuskoulutukseen. Halutessasi lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä, ole yhteydessä paikalliseen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään.

OPSO