Työelämätaidot ja oppisopimus

VALMAn työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumisen opintokokonaisuudessa (10–20 osp) on tavoitteena selkeyttää ja vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia eri ammateissa ja työelämässä sekä saada tietoa oppisopimuksesta.

Työelämään ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen -koulutuksen osassa (TOV) tiivis yhteistyö niin VALMA-koulutuksen ohjaajien kuin työelämän ja oppisopimustoimijoiden kanssa on välttämätöntä. Onnistuneet TOV-opinnot edellyttävät, että kaikilla osapuolilla on tiedossa yhteiset pelisäännöt ja opiskelijan ohjauksen ohella muistetaan myös työpaikan ohjaus, motivointi ja arvostus.

Työelämään hakeutuvan opiskelijan tulee saada säännöllistä ohjausta henkilöiltä, jotka tuntevat työelämän ja sen vaatimukset sekä oppilaitosten ja oppisopimuksen mahdollisuudet. Tukea, ohjausta ja palautetta on saatava kaikissa työelämässä suoritettavan jakson vaiheissa.

Työnhaku

VALMA-koulutukseen kuuluu työelämässä vaadittavien henkilökohtaisten valmiuksien lisääminen. Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumisen toteutuksissa painotetaan muiden työelämätaitojen rinnalla erityisesti työnhakua (työnhakuasiakirjojen laatiminen, työhaastatteluun valmentautuminen, työnhaun prosessin tunteminen, omien valmiuksien arvioiminen). Työelämävalmiuksia voi harjoitella ryhmässä tai yksin, oppilaitoksessa tai verkossa, työkaluja tähän on yllin kyllin. Alla oleviin hyviin käytänteisiin on koottu muutamia hyviksi havaittuja tapoja toteuttaa työelämään ja oppisopimukseen valmentautumista.

Ohjaus ja arviointi työpaikalla

TOV-jaksolla ja oppisopimuskoulutuksessa työelämän tuntemus ja muut työelämässä tarvittavat taidot karttuvat parhaiten työtä tekemällä. Työpaikalla läheisin ohjausta antava henkilö on työpaikkaohjaaja, mutta opiskelija tarvitsee myös pedagogista ohjausta tutulta ohjaajalta. Kun oppilaitoksen ja työpaikan välinen roolitus on selkeä ja yhteistyö toimii, on opiskelijankin turvallista keskittyä omaan työhönsä eli oppimiseen. Toisinaan myös VALMA-opiskelijan tai oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaaja kaipaa tukea ohjaus- ja arviointityönsä tueksi. Alla olevista hyvistä käytänteistä löytyy tähänkin apua.

Oppisopimus ja oppisopimukseen ohjaus

VALMA-opiskelijoille tulee antaa tietoutta oppisopimuksesta ja sen mahdollisuuksista jo opintojen alkuvaiheessa, esimerkiksi alkuhaastattelussa. Ensimmäisissä ohjauskeskusteluissa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa tulee kartoittaa opiskelijan kiinnostus ja realiteetit oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen ohjaus on yhteispeliä, jossa ovat mukana opiskelija, alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltaja(t), oppilaitoksen ohjaava henkilö sekä oppisopimustoimija.

Oppisopimuskoulutuksen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista on hyvä keskustella opiskelijoiden kanssa useaan otteeseen henkilökohtaisissa keskusteluissa sekä ryhmätilanteissa. Opiskelijan osoittaessa kiinnostuksensa oppisopimuskoulutusta kohtaan on tärkeää, että ohjaaja tarttuu kiinnostukseen nopeasti ja aloittaa asian edistämisen. Oppisopimustoimijat auttavat opiskelijan ohjauksessa. Ensimmäisiä konkreettisia askeleita on opiskelijan tukeminen työ-/TOV-paikan haussa.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

 • Opiskelijalle: TOV-opiskelijan opas
 • Opiskelijalle: Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville
 • Opiskelijalle: Työnhakukanavat
 • Opiskelijalle: Osaaminen näkyväksi -tehtävä
 • Opiskelijalle: Työhakemuksen ohjeet ja malli
 • Opiskelijalle: Ansioluettelon ohjeet ja malli
 • Opiskelijalle: Työnantajalle soittaminen
 • Opiskelijalle: Työhaastatteluun valmistautuminen
 • Opiskelijalle ja työelämälle: Tiedote TOV-jaksosta työelämälle
 • Opiskelijalle: Onnistuneen TOV-jakson ainekset
 • Ohjaajalle ja opiskelijalle: Opiskelijalta vaadittavia työelämätaitoja
 • Ohjaajalle ja opiskelijalle: Työelämän pelisäännöt
 • Ohjaajalle: Ohjausprosessi TOV-jaksolle
 • Ohjaajalle: Työelämätaitojen arviointityökalu
 • Ohjaajalle: Oppisopimusopas
 • Ohjaajalle: Sopimus- ja seurantalomake TOV-jaksolle
 • Ohjaajalle: TOV-jakson purku ryhmässä
 • Ohjaajalle ja työelämälle: Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla
 • Työelämälle: TOV - työpaikkaohjaajan opas
 • Työelämälle: Tervetuloa duuniin! - Opas nuoren perehdyttämiseen
 • Työelämälle: Perehdyttämisen tarkistuslista työpaikalle
 • Ohjaajalle, työelämälle ja opiskelijalle: TOV-jakson arviointilomakkeet
 • Työvihko: VALMAsta työelämään
 • För yrkeslivet och studeranden: Utvärdering av förberedels inför inlärning i arbetet
 • Arbetshäfte: Från handledande utbildning till arbetsliv
 • Apprenticeship Workbook