Jatkuva ohjaus ja HOPS

VALMA-koulutuksen lähtökohtana on opiskelijakeskeisyys ja aito valinnaisuus. Jatkuva ohjaus on perusta yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Jatkuvan ohjauksen prosessi käynnistyy heti opintojen alkuvaiheessa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisella (HOPS).

Opintojen henkilökohtaistaminen edellyttää luottamuksellista ja jatkuvaa vuorovaikutusta ohjaajan ja opiskelijan välillä. Opiskelijalla täytyy olla matala kynnys ottaa yhteyttä omaan ohjaajaan ja säännölliset tavoite- ja arviointikeskustelut tuovat tehokkuutta HOPS-prosessiin. Opiskelijan ohjaustarpeeseen ja opintojen aikana muuttuviin tilanteisiin on reagoitava mahdollisimman nopeasti. VALMA-koulutuksen päättyessä jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen jatkosuunnitelman.

Opintojen alku

Ennen VALMA-opintojen alkua on hyvä kartoittaa tulevien opiskelijoiden taustatietoja, mahdolliset saattaenvaihtotiedot on huomioitava jokaisessa siirtymävaiheessa. Näin voidaan paremmin valmistautua alkuhaastatteluun ja aloittaa heti suunnitelmallinen opiskelijan HOPS:n rakentaminen. Alaikäisen opiskelijan kohdalla opintojen alkuvaiheessa tulee huolehtia siitä, että myös hänen huoltajansa ovat tietoisia uudesta koulutuksesta ja mukana koulutuksen suunnittelussa.

VALMA-koulutuksen ohjauksessa opiskelijalle suunnitellaan opintojen alkuvaiheesta lähtien oma opintopolku, jossa huomioidaan yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja kehittämisen kohteet. Opiskelijan osaamiseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet ja mahdolliset haasteet on hyvä kartoittaa. Jos opiskelija haluaa suunnata opintojaan työelämään ja mahdollisesti oppisopimukseen, on tärkeää ottaa yhteistyöhön mukaan oppisopimustoimijat.

Opintojen alkuvaiheessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen VALMAn ja koulutusalojen opiskelijoiden välillä. Yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja ryhmäyttämiseen on tarjolla runsaasti erilaisia pedagogisia menetelmiä.

Jaa ja lataa

Hyviä käytänteitä

  • Ohjaajalle: Alkuhaastattelulomake
  • Ohjaajalle: Lomakkeet oppilaitoksen sisällä siirtymiseen
  • Ohjaajalle: Jatkosuunnitelmalomake
  • Ohjaajalle: Tiedonsiirtopäivä
  • Ohjaajalle: VALMAn lukuvuosi -kuva
  • Ohjaajalle: Ohjausprosessi TOV-jaksolle
  • Video: Nuoren ohjaus VALMAssa
  • Kuva: Työelämään ja oppisopimukseen valmentautuminen VALMAssa
  • Kuva: VALMAsta oppisopimukseen
  • Kuva: Itsearviointityökalu - ohjaus, tiedotus ja yhteistyö