Ohjaus

Ohjauksen teeman alle on koottu jatkuvaan ohjaukseen, opetuksen toteutukseen sekä työelämään ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumiseen (TOV) liittyviä hyviä käytänteitä.

VALMA-koulutuksen lähtökohtana olevat opiskelijakeskeisyys ja valinnaisuus perustuvat hyvään ohjaukseen koko opiskelun ajan. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi edellyttävät VALMA-toimijoilta, työpaikan edustajilta ja oppisopimustoimijoilta valmiutta henkilökohtaiseen ja oikea-aikaiseen ohjaukseen kenties aiempaa enemmän.

Valinnaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun tueksi opiskelijalle ja hänen tukijoukoilleen on annettava tietoa kaikista mahdollisista tavoista opiskella ammatillinen perustutkinto. Parhaiten tieto omaksutaan, kun mahdollisuuksista puhutaan moneen otteeseen yhteistyössä kaikkien opiskelijaa ohjaavien tahojen kanssa.